سیزدهمین نمایشگاه آهن‌آلات
مدیران آهن غرفه A11

قیمت ورق گالوانیزه کاشان ضخامت ۱.۵

خصوصیات محصول
ضحامت ۱.۵
محل بارگیری کارخانه
حالت رول
عرض ۱۰۰۰
نیلوفر علی اکبری
کارشناس فروش
مهناز احمدی
کارشناس فروش
اعظم نوروزی
کارشناس فروش
سحر درخشان
کارشناس فروش