سیزدهمین نمایشگاه آهن‌آلات
مدیران آهن غرفه A11

قیمت ناودانی اروپا سایز ۴۰

خصوصیات محصول
سایز ۴۰
محل بارگیری انبار اصفهان
حالت ۱۲ متری