سیزدهمین نمایشگاه آهن‌آلات
مدیران آهن غرفه A11

قیمت مش ساده سایز ۸mm وزن ۴.۱۶۰kg چشمه ۲۰cm چشمه:20cm

خصوصیات محصول
سایز ۸mm
محل بارگیری تولیدی
واحد کیلوگرم
حالت ساده
عرض ۶m
طول ۲m
وزن ۴.۱۶۰kg
چشمه ۲۰cm