سیزدهمین نمایشگاه آهن‌آلات
مدیران آهن غرفه A11

قیمت مش ساده سایز ۸mm وزن ۳.۳۳۰kg چشمه ۲۵cm چشمه:25cm

خصوصیات محصول
سایز ۸mm
محل بارگیری تولیدی
واحد کیلوگرم
حالت ساده
عرض ۶m
طول ۲m
وزن ۳.۳۳۰kg
چشمه ۲۵cm