سیزدهمین نمایشگاه آهن‌آلات
مدیران آهن غرفه A11

قیمت مش ساده سایز ۸mm وزن ۲.۷۸۰kg چشمه ۳۰cm چشمه:30cm

خصوصیات محصول
سایز ۸mm
محل بارگیری تولیدی
واحد کیلوگرم
حالت ساده
عرض ۶m
طول ۲m
وزن ۲.۷۸۰kg
چشمه ۳۰cm