قیمت مش آجدار سایز ۸mm وزن ۲.۷۸۰kg چشمه ۳۰cm چشمه:30cm