سیزدهمین نمایشگاه آهن‌آلات
مدیران آهن غرفه A11

قیمت مش آجدار سایز ۱۰mm وزن ۱۳.۰۰۰kg چشمه ۱۰cm چشمه:10cm

خصوصیات محصول
سایز ۱۰mm
محل بارگیری تولیدی
واحد کیلوگرم
حالت آجدار
عرض ۶m
طول ۲m
وزن ۱۳.۰۰۰kg
چشمه ۱۰cm