سیزدهمین نمایشگاه آهن‌آلات
مدیران آهن غرفه A11

قیمت مش آجدار سایز ۱۰mm وزن ۶.۵۰۰kg چشمه ۲۰cm چشمه:20cm

خصوصیات محصول
سایز ۱۰mm
محل بارگیری تولیدی
واحد کیلوگرم
حالت آجدار
عرض ۶m
طول ۲m
وزن ۶.۵۰۰kg
چشمه ۲۰cm