سیزدهمین نمایشگاه آهن‌آلات
مدیران آهن غرفه A11

قیمت مش آجدار سایز ۱۰mm وزن ۴.۳۴۰kg چشمه ۳۰cm چشمه:30cm

خصوصیات محصول
سایز ۱۰mm
محل بارگیری تولیدی
واحد کیلوگرم
حالت آجدار
عرض ۶m
طول ۲m
وزن ۴.۳۴۰kg
چشمه ۳۰cm