تماس و مشاوره رایگان

قیمت مش آجدار سایز ۱۲mm وزن ۱۸.۷۲۰kg چشمه ۱۰cm

خصوصیات محصول
سایز ۱۲mm
محل بارگیری تولیدی
واحد کیلوگرم
حالت آجدار
عرض ۶m
طول ۲m
وزن ۱۸.۷۲۰kg
چشمه ۱۰cm