قیمت مش آجدار سایز ۱۲mm وزن ۱۲.۴۸۰kg چشمه ۱۵cm چشمه:15cm

خصوصیات محصول
سایز ۱۲mm
محل بارگیری تولیدی
واحد کیلوگرم
حالت آجدار
عرض ۶m
طول ۲m
وزن ۱۲.۴۸۰kg
چشمه ۱۵cm