قیمت مش آجدار سایز ۱۲mm وزن ۷.۵۰۰kg چشمه ۲۵cm چشمه:25cm

خصوصیات محصول
سایز ۱۲mm
محل بارگیری تولیدی
واحد کیلوگرم
حالت آجدار
عرض ۶m
طول ۲m
وزن ۷.۵۰۰kg
چشمه ۲۵cm