نمایشگاه صنعت ساختمان
مدیران آهن غرفه - ۱۲۲/۲

قیمت مش آجدار سایز ۱۲mm وزن ۷.۵۰۰kg چشمه ۲۵cm چشمه:25cm

خصوصیات محصول
سایز ۱۲mm
محل بارگیری تولیدی
واحد کیلوگرم
حالت آجدار
عرض ۶m
طول ۲m
وزن ۷.۵۰۰kg
چشمه ۲۵cm

Notice: Undefined offset: 0 in /home/ahancapc/public_html/mvc/view/page/product.php on line 361

Notice: Undefined offset: 0 in /home/ahancapc/public_html/mvc/view/page/product.php on line 362