سیزدهمین نمایشگاه آهن‌آلات
مدیران آهن غرفه A11

قیمت مش آجدار سایز ۱۴mm وزن ۲۵.۴۸۰kg چشمه ۱۰cm چشمه:10cm

خصوصیات محصول
سایز ۱۴mm
محل بارگیری تولیدی
واحد کیلوگرم
حالت آجدار
عرض ۶m
طول ۲m
وزن ۲۵.۴۸۰kg
چشمه ۱۰cm