قیمت مش آجدار سایز ۱۴mm وزن ۱۶.۹۸۰kg چشمه ۱۵cm چشمه:15cm

خصوصیات محصول
سایز ۱۴mm
محل بارگیری تولیدی
واحد کیلوگرم
حالت آجدار
عرض ۶m
طول ۲m
وزن ۱۶.۹۸۰kg
چشمه ۱۵cm