سیزدهمین نمایشگاه آهن‌آلات
مدیران آهن غرفه A11

قیمت مش آجدار سایز ۱۴mm وزن ۱۲.۷۴۰kg چشمه ۲۰cm چشمه:20cm

خصوصیات محصول
سایز ۱۴mm
محل بارگیری تولیدی
واحد کیلوگرم
حالت آجدار
عرض ۶m
طول ۲m
وزن ۱۲.۷۴۰kg
چشمه ۲۰cm