قیمت مش آجدار سایز ۱۴mm وزن ۱۰.۲۰۰kg چشمه ۲۵cm چشمه:25cm

خصوصیات محصول
سایز ۱۴mm
محل بارگیری تولیدی
واحد کیلوگرم
حالت آجدار
عرض ۶m
طول ۲m
وزن ۱۰.۲۰۰kg
چشمه ۲۵cm