نمایشگاه صنعت ساختمان
مدیران آهن غرفه - ۱۲۲/۲

قیمت مش آجدار سایز ۱۴mm وزن ۸.۵۰۰kg چشمه ۳۰cm چشمه:30cm

خصوصیات محصول
سایز ۱۴mm
محل بارگیری تولیدی
واحد کیلوگرم
حالت آجدار
عرض ۶m
طول ۲m
وزن ۸.۵۰۰kg
چشمه ۳۰cm

Notice: Undefined offset: 0 in /home/ahancapc/public_html/mvc/view/page/product.php on line 361

Notice: Undefined offset: 0 in /home/ahancapc/public_html/mvc/view/page/product.php on line 362