قیمت مش آجدار سایز ۱۴mm وزن ۸.۵۰۰kg چشمه ۳۰cm چشمه:30cm

خصوصیات محصول
سایز ۱۴mm
محل بارگیری تولیدی
واحد کیلوگرم
حالت آجدار
عرض ۶m
طول ۲m
وزن ۸.۵۰۰kg
چشمه ۳۰cm