قیمت ورق سیاه قطعات ضخامت ۸

خصوصیات محصول
ضحامت ۸
استاندارد st۳۷
محل بارگیری کارخانه
حالت شیت
ابعاد ۱.۲۰*۶
عرض -