قیمت ورق سیاه قطعات ضخامت ۱۵

خصوصیات محصول
ضحامت ۱۵
استاندارد st۳۷
محل بارگیری کارخانه
حالت شیت
ابعاد ۱.۲۰*۶
عرض -