قیمت ورق سیاه فولاد گیلان ضخامت ۱۲

نیلوفر علی اکبری
کارشناس فروش
مهناز احمدی
کارشناس فروش
اعظم نوروزی
کارشناس فروش