قیمت نبشی 30X30X2 اسپیرال

خصوصیات محصول
سایز ۳۰X۳۰
ضحامت ۲
محل بارگیری کارخانه
حالت ۶ متری