سیزدهمین نمایشگاه آهن‌آلات
مدیران آهن غرفه A11

قیمت نبشی 30X30X3 اسپیرال

خصوصیات محصول
سایز ۳۰X۳۰
ضحامت ۳
محل بارگیری کارخانه
حالت ۶ متری