سیزدهمین نمایشگاه آهن‌آلات
مدیران آهن غرفه A11

قیمت نبشی 40X40X2 اسپیرال

خصوصیات محصول
سایز ۴۰X۴۰
ضحامت ۲
محل بارگیری کارخانه
حالت ۶ متری