سیزدهمین نمایشگاه آهن‌آلات
مدیران آهن غرفه A11

قیمت نبشی 40X40X4 اسپیرال

خصوصیات محصول
سایز ۴۰X۴۰
ضحامت ۴
محل بارگیری کارخانه
حالت ۶ متری