سیزدهمین نمایشگاه آهن‌آلات
مدیران آهن غرفه A11

قیمت پروفیل زد (Z) سایز ۲۲

خصوصیات محصول
سایز ۲۲
ضحامت ۲
محل بارگیری کارخانه