قیمت ستونی ساختمانی سایز ۱۳۰x۱۳۰ ضخامت ۲.۵ وزن ۱۲۵

خصوصیات محصول
سایز ۱۳۰x۱۳۰
ضحامت ۲.۵
محل بارگیری کارخانه
وزن ۱۲۵