سیزدهمین نمایشگاه آهن‌آلات
مدیران آهن غرفه A11

قیمت ستونی ساختمانی سایز ۱۳۰x۱۳۰ ضخامت ۲.۶ وزن ۱۳۰

خصوصیات محصول
سایز ۱۳۰x۱۳۰
ضحامت ۲.۶
محل بارگیری کارخانه
وزن ۱۳۰