سیزدهمین نمایشگاه آهن‌آلات
مدیران آهن غرفه A11

قیمت ستونی ساختمانی سایز ۱۳۰x۱۳۰ ضخامت ۲.۷ وزن ۱۴۰

خصوصیات محصول
سایز ۱۳۰x۱۳۰
ضحامت ۲.۷
محل بارگیری کارخانه
وزن ۱۴۰