سیزدهمین نمایشگاه آهن‌آلات
مدیران آهن غرفه A11

قیمت ستونی ساختمانی سایز ۱۳۰x۱۳۰ ضخامت ۳.۵ وزن ۱۷۵

خصوصیات محصول
سایز ۱۳۰x۱۳۰
ضحامت ۳.۵
محل بارگیری کارخانه
وزن ۱۷۵