سیزدهمین نمایشگاه آهن‌آلات
مدیران آهن غرفه A11

قیمت ستونی ساختمانی سایز ۱۳۰x۱۳۰ ضخامت ۴ وزن ۲۰۰

خصوصیات محصول
سایز ۱۳۰x۱۳۰
ضحامت ۴
محل بارگیری کارخانه
وزن ۲۰۰