قیمت نبشی 40X40X3 اسپیرال

خصوصیات محصول
سایز ۴۰X۴۰
ضحامت ۳
محل بارگیری کارخانه
حالت ۶ متری