قیمت نبشی 40X40X2.5 جاوید بناب

خصوصیات محصول
سایز ۴۰X۴۰
ضحامت ۲.۵
محل بارگیری کارخانه
حالت ۶ متری