قیمت نبشی 40X40X3 جاوید بناب

خصوصیات محصول
سایز ۴۰X۴۰
ضحامت ۳
محل بارگیری کارخانه
حالت ۶ متری