قیمت نبشی 50X50X2.5 جاوید بناب

خصوصیات محصول
سایز ۵۰X۵۰
ضحامت ۲.۵
محل بارگیری کارخانه
حالت ۶ متری