سیزدهمین نمایشگاه آهن‌آلات
مدیران آهن غرفه A11

قیمت نبشی 50X50X3 جاوید بناب

خصوصیات محصول
سایز ۵۰X۵۰
ضحامت ۳
محل بارگیری کارخانه
حالت ۶ متری