سیزدهمین نمایشگاه آهن‌آلات
مدیران آهن غرفه A11

قیمت نبشی 50X50X4 جاوید بناب

خصوصیات محصول
سایز ۵۰X۵۰
ضحامت ۴
محل بارگیری کارخانه
حالت ۶ متری