سیزدهمین نمایشگاه آهن‌آلات
مدیران آهن غرفه A11

قیمت نبشی 50X50X5 جاوید بناب

خصوصیات محصول
سایز ۵۰X۵۰
ضحامت ۵
محل بارگیری کارخانه
حالت ۶ متری