سیزدهمین نمایشگاه آهن‌آلات
مدیران آهن غرفه A11

قیمت نبشی 60X60X3 جاوید بناب

خصوصیات محصول
سایز ۶۰X۶۰
ضحامت ۳
محل بارگیری کارخانه
حالت ۶ متری