سیزدهمین نمایشگاه آهن‌آلات
مدیران آهن غرفه A11

قیمت نبشی 60X60X4 جاوید بناب

خصوصیات محصول
سایز ۶۰X۶۰
ضحامت ۴
محل بارگیری کارخانه
حالت ۶ متری