سیزدهمین نمایشگاه آهن‌آلات
مدیران آهن غرفه A11

قیمت نبشی 60X60X5 جاوید بناب

خصوصیات محصول
سایز ۶۰X۶۰
ضحامت ۵
محل بارگیری کارخانه
حالت ۶ متری