قیمت تسمه فولادی قزوین ضخامت ۱۵

خصوصیات محصول
ضحامت ۱۵
محل بارگیری کارخانه
عرض ۱۵۰