سیزدهمین نمایشگاه آهن‌آلات
مدیران آهن غرفه A11

قیمت تسمه فولادی قزوین ضخامت ۲۰

خصوصیات محصول
ضحامت ۲۰
محل بارگیری کارخانه
عرض ۱۵۰