سیزدهمین نمایشگاه آهن‌آلات
مدیران آهن غرفه A11

قیمت تسمه فولادی قزوین ضخامت ۱۲

خصوصیات محصول
ضحامت ۱۲
محل بارگیری کارخانه
عرض ۲۵۰