قیمت تسمه فولادی فولاد اصفهان ضخامت ۱۵

خصوصیات محصول
ضحامت ۱۵
محل بارگیری کارخانه
عرض ۱۰۰۰