سیزدهمین نمایشگاه آهن‌آلات
مدیران آهن غرفه A11

قیمت تسمه فولادی فولاد اصفهان ضخامت ۲۰

خصوصیات محصول
ضحامت ۲۰
محل بارگیری کارخانه
عرض ۱۰۰۰