سیزدهمین نمایشگاه آهن‌آلات
مدیران آهن غرفه A11

قیمت تسمه فولادی تسمه نوردی ضخامت ۸

خصوصیات محصول
ضحامت ۸
محل بارگیری کارخانه
عرض ۶۰۰