قیمت تسمه فولادی تسمه نوردی ضخامت ۱۰

خصوصیات محصول
ضحامت ۱۰
محل بارگیری کارخانه
عرض ۶۰۰