سیزدهمین نمایشگاه آهن‌آلات
مدیران آهن غرفه A11

قیمت تسمه فولادی تسمه نوردی ضخامت ۱۰

خصوصیات محصول
ضحامت ۱۰
محل بارگیری کارخانه
عرض ۶۰۰