قیمت تیرآهن ترک سایز ۱۴

خصوصیات محصول
سایز ۱۴
استاندارد IPE
محل بارگیری انبار
وزن ۱۰۰