قیمت تیرآهن ترک سایز ۴۰

خصوصیات محصول
سایز ۴۰
استاندارد IPE
محل بارگیری انبار
وزن ۷۸۰