قیمت تیرآهن ترک سایز ۴۵

خصوصیات محصول
سایز ۴۵
استاندارد IPE
محل بارگیری انبار
وزن ۹۳۰